Gondolkodás

 

 

Gondolkodás:

Az iskolába lépő gyermek gondolkodásában óriási mérföldkő, amikor csökkenni kezd a gondolkodás érzelmi telítettsége. Megtanulja szabályozni vágyait, csökken az indulati feszültség, és teret kapnak a környezet követelményei. Érdeklődése fokozódik és tárgyiasodik: egyre erőteljesebb a tudatos ismeretszerzés igénye. Már nem pusztán meg-, hanem átéli a gyermek a helyzeteket.
A gondolkodás fejlődésének iskolába lépésre el kell jutnia oda, hogy a gyermek képes legyen spontán elvégezni elemi gondolkodási műveleteket (összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek, problémamegoldó gondolkodás, ítéletalkotás).
Fontos a soralkotás, a sorba rendezés, a számfogalom kialakulása, a mennyiségi relációk értelmezése.
Rengeteg játékkal segíthetjük a gyermek fejlődését, ehhez adunk ötleteket az alábbiakban.


Keresd a párját! - összetartozó tárgyak, vagy pl. állatok és kicsinyeik
Halmazalkotás, főfogalom keresése (Mondd egy szóval!)
Ellentétpárok
Mi hiányzik a képről?
Lego elemek rendezése, soralkotás előre megbeszélt szabály szerint
Képek helyes sorrendbe rendezése, pl. kikel a kiscsibe a tojásból
Kisautók rendezése méret vagy szín szerint, pl. pirosak és kékek - Melyik kupacban van több? Mennyivel?
Mi tart tovább? 2 tevékenység összehasonlítása, pl. A házépítés, vagy a takarítás?
Miben hasonlít? Miben különbözik? – pl. a kés és az olló

Kellemes együttjátszást kívánunk!